DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podmínky účasti

Podmínky účasti MMČKNO a výběr reprezentace v roce 2013

 

  1. Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO 2013.

Termín  a místo konané MM ČKNO:  5.-7. 7. 2013 Suchdol nad Odrou.

 

I. Maximální počet všech startujících max. 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou   letech 2012 až 2013. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských  soutěží ČKS, MSKS a ČKNO  i z CACIT zapsaných v r. 2012 -2013 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobré“ s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. Místě na MM ČKNO v r. 2012 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2012, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45,  bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2012 a 2013 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2013, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

 d) Pro zahraniční účastníky  je rezervováno  9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země,  začleněném ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2012 až 2013.

 e) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 f) Uzávěrka přihlášek:  30. 5. 2013.

 g) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na kontaktní adresu, ( je  nutné zaplatit součastně s přihláškou a zasláním  dalších dokladů). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2009 ).

 h) Kontaktní adresa k zaslání přihlášek:

e-mail:  info@zkosuchdol.info

Ing. Karel Černoch, Malá strana 22, Suchdol nad Odrou 74201  

startovné zasílejte na číslo účtu: 23407036/0300

( variabilní symbol = vaše datum narození, do poznámky vaše jméno !!)

 

II.  Návrh  delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2013:

  1. RozhodčíA (stopy) – James White JACKSON (GB),  B (poslušnost)  - Theodor Krajčí,            

         C (obrana) – Luboš Jánský (hlavní rozhodčí).        

         b)    Figuranti: Jiří Mach, Radomír Kupka, ( náhradník – Pavel Soukop)

 

 Podmínky pro výběr reprezentantů na 26. Mistrovství světa  WUSV, konané v USA :

  1. a)Na Mistrovství světa WUSV 2013 postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2013 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddíle

 B a C  min. 80 bodů, může se  MS WUSV zúčastnit na vlastní náklady.

        b) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

       c) Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2012.

       d) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat 

           Českou republiku a ČKNO.

 

                                                                                                                                  Zapsal: Luboš Jánský ÚPV

 

 PS. Schváleno předsednictvem ČKNO 24. 5. 2012 a radou ČKNO 2. 8. 2012.